Tarieven
Wie betaalt de fysiotherapeut?
De behandeling van uw fysiotherapeut wordt meestal vergoed door uw ziektekostenverzekeraar uit de aanvullende verzekering. Dit kunt u zelf nagaan in uw polis, of u kunt informeren bij uw verzekeraar. Indien u dan nog vragen heeft kunt u ze altijd aan uw fysiotherapeut stellen.
Indien uw behandelingen niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar zijn de volgende tarieven van toepassing.
De tarieven zijn in 2018
-
Behandeling in praktijk    €  28,50 
-
Behandeling aan huis € 38,50
-
Behandeling in zorghuis  € 32,50
-
Screening en intake  € 40,00
-
Intake na verwijzing € 40,00
-
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 50,00
-
Echografie € 28,50 of een behandeling
Op onderstaande link kunt u zien bij welke zorgverzekeraars uw behandeling vergoed worden.www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/fysiotherapeut/fysiotherapie-venhorst

Betalingsvoorwaarden van de fysiotherapiepraktijk aan de cliënt
Betalingsvoorwaarden:
 
1.
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut.
2.
Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
3.
Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen dertig dagen na de factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
5.
Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten,  komen ten laste van de patiënt/cliënt.
6.
Indien de fysiotherapeut zich voor het betaalbaarstellen van declaraties wegens door hem geleverde diensten heeft verbonden aan een factoringbedrijf, zullen de betalingsvoorwaarden van dat factoringbedrijf prevaleren.

 
  Bellen Mailen Vraag
Fysiotherapie venhorst
Voskuilenweg 7
5428 GT Venhorst

0492-351511
06-121 35 747

E-mail: info@fysiotherapievenhorst.nl