Werkwijze
Wat is de fysiotherapie en wat doet de fysiotherapeut?
Fysiotherapie wordt al lange tijd toegepast. De fysiotherapeut is een specialist van het bewegingsapparaat. Het menselijk lichaam is een verbazend knap en goed georganiseerd geheel van spieren, botten en gewrichten, waar we dagelijks op moeten kunnen rekenen. In het dagelijks leven wordt er soms veel van het lichaam gevraagd. Bewegen en belasten zonder pijn en beperkingen lijkt soms zo van zelfsprekend. Niets is minder waar. De fysiotherapeut adviseert, begeleidt en/of behandelt bij stoornissen in houding en beweging. Naast de behandeling van klachten besteed de fysiotherapeut ook aandacht aan het voorkomen van houdings- en bewegingsproblemen. Het resultaat van een behandeling is niet alleen afhankelijk van de fysiotherapeut, maar ook van de motivatie en inzet van de patiënt.

Hoe ziet een eerste behandeling eruit?
Tijdens de eerste behandeling worden de klachten geïnventariseerd en volgt een lichamelijk onderzoek dat gericht is op de klachten. Vervolgens wordt in samenspraak met de patiënt een plan voor behandeling opgesteld. Geen enkele patiënt is hetzelfde, daarom wordt bij iedereen individueel bekeken welke behandeling of behandelmethode de voorkeur verdient.

Globaal zijn er drie soorten behandelingen:
- Bewegingstherapie of oefentherapie
Bewegingstherapie, ook wel oefentherapie genoemd, is een van de belangrijkste pijlers van de fysiotherapie. Denk bijvoorbeeld aan de bewegingsmogelijkheden van gewrichten beïnvloeden, de spierkracht vergroten, evenwicht en stabiliteit optimaliseren, beter leren ontspannen, een goede ademhalingstechniek aanleren. Naast oefeningen in de behandelkamer wordt er ook vaak geoefend in de oefenzaal m.b.v. trainingsapparatuur. Veelal worden er ook huiswerk oefeningen meegegeven.
 
- Massage
Massage is een beproefd middel tegen pijn en spierspanning. Het bevordert de bloedsomloop in weefsels en vermindert de spierspanning.
 
- Fysische therapie
Fysische therapie bestaat o.a. uit thermotherapie, elektrotherapie en geluidsgolftherapie. Het is vooral gericht op herstel van weefsels, de doorbloeding en pijnverlichting.
 
In een behandeling kunnen meerdere therapievormen gecombineerd worden. Inzicht in het ziekteproces, met de onderliggende oorzaken, zijn een onderdeel van de behandeling. Ook worden er adviezen gegeven om herhaling of verergering van klachten te voorkomen.
 
Hoe is de kwaliteit van de fysiotherapie gewaarborgd?
Voordat een fysiotherapeut zelfstandig patiënten mag behandelen, moet hij of zij ingeschreven staan in het BIG register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Voor deze inschrijving gelden strenge basiseisen, waaronder een diploma van de studie fysiotherapie. De titel fysiotherapeut is wettelijk beschermd en mag dus niet zomaar door iedereen gebruikt worden.

Vanuit de beroepsorganisatie, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) wordt een actief beleid gevoerd om de kwaliteit van de fysiotherapie verder te verhogen.Daarbij kunt u denken aan gedragsregels, richtlijnen voor behandelingen, een wettelijke klachtenprocedure en wetenschappelijk onderzoek.Het KNGF stimuleert en ondersteunt het bijscholingsproces van de fysiotherapeut.

Fysiotherapeuten spelen zoveel mogelijk in op actuele ontwikkelingen en leveren daardoor een positieve bijdrage aan het terugdringen van bijvoorbeeld ziekteverzuim, gezond bewegen en het voorkomen van blessures.

Privacy
De fysiotherapeut heeft een beroepsgeheim. Ook in de praktijkorganisatie wordt erop gelet dat uw privacy zoveel mogelijk gewaarborgd wordt.

Uw kunt verdere informatie over fysiotherapie vinden op
www.fysiotherapie.nl

Hieronder vindt u verder nog het huisregelement, klachtenregeling en privacyregelement.

Huisregels
Klachtenreglement
Privacyreglement

 
  Bellen Mailen Vraag
Fysiotherapie venhorst
Voskuilenweg 7
5428 GT Venhorst

0492-351511
06-121 35 747

E-mail: info@fysiotherapievenhorst.nl